Menadžment

dr RUSMIRA BAŠIĆ

Specijalista porodične / obiteljske medicine 

Pozicija: Direktor

JASMINKO RATKUŠIĆ

Diplomirani medicinski  tehničar

Pozicija: Glavni medicinski tehničar

dr ALIBEGOVIĆ SENAD

Specijalista interne medicine

Koordinator kvaliteta