Osnivač

OSNIVAČ: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI VAKUF

O nama

JU Dom zdravlja Donji Vakuf je osnivačkom odlukom općinskog vijeća općine Donji Vakuf osnovana za pružanje usluga primarne zdravstvene zaštite za stanovnike općine Donji Vakuf. Funkcioniše kao samostalna ustanova, mada je u prošlosti često bila kao dio većih organizacionih jedinica. Tako je nekad bila Zdravstvena stanica, zatim Doma zdravlja Jajce, radna organizacija Dom zdravlja Nikola Zagorac pri Medicinskom centru Bugojno itd. Imamo dobru saradnju sa Ministarstvom zdravstva i socijalne politike SBK i Zavodom za Javno zdravstvo SBK. Dom zdravlja ima vlastitu kotlovnicu na čvrsto gorivo koja se stalno održava i grijanje je uvijek u funkciji.
Na ovoj lokaciji djeluje od 1970/1971. godine, po ocjenama našeg osnivača, prema našem mišljenju, a također po izjavama korisnika naših usluga uglavnom pozitivno i uspješno.