Vijesti

KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA NA NEODREĐENO RADNO VRIJEME

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/ KANTON SREDIŠNJA BOSNA JU DOM ZDRAVLJA DONJI VAKUF ID broj: 4236245590006, porezni broj: 09070354, telefoni: 030/205-562, 030/260- 810, fax: 030/260-811, e-mail: judomzdravlja.dv@bih.net.ba Broj :____/20 Datum :16.03.2020.godine Na osnovu člana 47.Statuta JU Dom zdravlja Donji Vakuf broj :UO-1/14 i člana 3.Pravilnika o radu JU Dom zdravlja Donji Vakuf broj: 324/17,i Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu direktorica raspisuje: JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos I 1.Bachelor radioloških tehnologija – 1 izvršioc na neodređeno…

Read More
Vijesti

NAREDBA

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDIŠNJA BOSNA / SREDNJOBOSANSKI KANTON Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Stanična 43 72270 Travnik Tel: 38730511536 , Faks: 38730518661 Broj03-33-93/20-11 Datum: 13. ožujka 2020. godine Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike, u cilju daljnjeg pračenja situacije i poduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane koronavirusom ( COVID – 19 ) , koja je Zaključkom vlade F BiH, V broj: 164/2020 od 31.01.2020. godine proglašena zaraznog bolešću čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, na…

Read More
Vijesti

INSTRUKCIJE ZA DAVAOCE KRVI USLJED PANDEMIJE UZROKOVANE KORONAVIRUS-OM ( COVID-19 )

POŠTOVANI DAVOCI KRVI,   NE PRIJAVLJUJTE SE ZA DARIVANJE KRVI AKO STE : PUTOVALI U INOZEMSTVO U POSLJEDNJIH 28 DANA PREHLAĐENI KAŠLJETE, KIŠETE IMATE POVIŠENU TJELESNU TEMPERATURU IMATE ZARAZNU BOLEST BILI U KONTAKTU SA BOLESNOM OSOBOM. OBAVEZNO OBAVIJESTITE ZDRAVSTVENU USTANOVU U KOJOJ STE DAROVALI KRV U SLUČAJU POJAVE BILO KAKVIH SIMPTOMA BOLESTU U ROKU OD 14 DANA NAKON DARIVANJA KRVI, UKLJUČUJUĆI I SIMPTOME KORONAVIRUSA !   MOLIMO DAVAOCE DA ODGODE DARIVANJE KRVI NAJMANJE 28 DANA NAKON PRESTANKA SIMPTOMA NAKON DIJAGNOZE INFEKCIJE COVID-19 ILI 28 DANA NAKON DATUMA DOLASKA IZ INOZEMSTVA…

Read More
Vijesti

Doček humanitarne organizacije SIE ONLUS Alessandria

Dana 03.11.2019. godine, u službenim prostorijama JU”Dom zdravlja” Donji Vakuf, upriličen je doček članova humanitarne organizacije SIE ONLUS Alessandria iz Italije i Udruženja žena “ANIMA” iz Donjeh Vakufa. Ovom prilikom direktorica JU”Dom zdravlja” Donji Vakuf, dr Rusmira bašić, uručila je zahvalnicu gostima iz Italije, zahvalila se dosadašnjim donacijama i pomoći JU”Dom zdravlja” Donji Vakuf, kao i udruženju žena “ANIMA” iz Donjeg Vakufa.     

Read More