Područne ambulante

  • Ambulanta Torlakovac (radi ponedjeljak i četvrtak od 10:30h-12:00h)
  • Ambulanta Oborci (svaki radni dan od 09h do 10:30h)
  • Ambulanta Prusac (svaki radni dan 12h do 14:30h)