Službe

  • SLUŽBA ZA OPĆU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU SA AMBULANTAMA PORODIČNE MEDICINE (Služba radi od 07-19 sati)
  • SLUŽBA ZA ZAŠTITU PREDŠKOLSKE DJECE (Služba radi od 07-15 sati)
  • SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA (Služba radi od 07-15 sati)
  • SLUŽBA ZA HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKU ZAŠTITU (Služba radi od 07-15 sati)
  • SLUŽBA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ (Služba radi 24 sat)
  • SLUŽBA ZA POLIVALENTNU PATRONAŽU (Služba radi od 07-15 sati)
  • SLUŽBA ZA PNEUMOFTIZIOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU (Služba radi od 07-15 sati)
  • SLUŽBA ZA ZAŠTITU ZUBA I USTA (Služba radi od 07-15 sati)
  • SLUŽBA ZA LABORATORIJSKO-DIJAGNOSTIĆKE PRETRAGE (Služba radi od 07-15 sati)
  • SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE (Služba radi od 07-15 sati)