Specijalističko-konsulatativne zdravstvene usluge

Putem Službi u zajednici, pored poslova primarne zdravstvene zaštite koji su propisani Zakonom, u JU Dom zdravlja Donji Vakuf vrši se specijalističko-konsultativna zdravstvena djelatnost, odnosno zdravstvena zaštita stanovništva. Ovaj nivo zdravstvene zaštite predstavlja dio zdravstvene djelatnosti koja putem pružanja vanbolničkih usluga obezbjeđuje podršku primarnoj zdravstvenoj zaštiti kao i bolničkoj djelatnosti, a sve u cilju povećanja stepena rješavanja zdravstvenih problema pacijenata i racionalnog korištenja resursa u zdravstvu

U cilju obezbjeđenja potrebne dostupnosti zdravstvene zaštite, specijalističko-konsultativna djelatnost iz: opće interne medicine, opće hirurgije, neurologije, otorinolaringologije, oftalmologije, ortopedije, dermatologije, pedijatrije, ortodoncije, pedodoncije, stomatološke protetike i radiološke dijagnostike primarnog nivoa organizuje se tako da je korisnicima dostupna u općini Donji Vakuf, a u skladu sa propisom kojim se utvrđuje osnovni paket zdravstvenih prava.