Upravni odbor

MUKANOVIĆ ZIJAD, predsjednik,

HRVAČIĆ ADIS , član

Dr. DINKA PAVIĆ-ŠARIĆ, član