Vijesti

ZAHVALNICA ZA JU”DOM ZDRAVLJA” DONJI VAKUF

Udruženje hitnih medicinskih tehničara FBiH u našoj državi provodilo je kampanju obilježavanja Svjetskog dana reanimacije čiji moto za 2020. godinu je “Tvoje ruke mogu spasiti život”. Radionica je održana 16.10.2020. godine na Trgu Ibrahim – bega Malkoča.

Udruženje hitnih medicinskih tehničara Federacije Bosne i Hercegovine je osnovano u martu 2019. godine sa ciljem okupljanja hitnih medicinskih tehničara, razmjene iskustava, kao i promocije značaja pružanja hitne medicinske pomoći kao i zdravstvenog prosvjećivanja stanovništva.

Zbog pomoći u organizaciji i obilježavanju ovog, za društevnu zajednicu, veoma značajnog događaja, kako u našem gradu a tako i šire, JU”Dom zdravlja” Donji Vakuf je dana 14.12.2020. godine primio zahvalnicu od strane Udruženja hitnih medicinskih tehničara Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovim putem ističemo da smo spremni na ovakave aktivnosti, te da se radujemo ponovnoj saradnji na sličnim projektima ili obilježavanjima značajnih datuma za medicinsku nauku. Također, ovim putem se zahvaljujemo Udruženju hitnih medicinskih tehničara Federacije Bosne i Hercegovine na saradnji tokom ovog projekta.

 

Related posts