Radnici Doma Zdravlja

Broj radnika u Domu zdravlja je oko 50 stalno zaposleni. U Domu zdravlja stručnu praksu rade svršenici srednje medicinske škole (Bachelor i diplomirani medicinari). U Domu zdravlja radnici imaju KV,SSS,VŠ,VSS stručnu spremu, uglavnom medicinske struke.